Älgjakt 2012

Program 2014 med kartor

Älgjaktkarta färg

Älgjaktkarta svartvit

Arealuppgift: Skog 800 ha, åker och äng 200 ha
Antal jakttorn: 22
Foderplatser/saltstenar: 4/5

JAKTPLAN

Beräknad vinterstam

Älg 4
Rådjur 60

Avskjutning

Älg 2 kalvar(temporär begränsning)

Bock 8 - 10
Get 6 - 8
Kid 8 - 12
Totalt 22 - 30

Jakterbjudanden

Bockjaktkarta 2009