Släktkalendern för släkten Berg

Rödjenäs och Sjöeryd från 1577
Sammanställd av Ivar F Berg

Uppgifter ur och kompletteringar till  den av Kate Berg skapade boken  om Rödjenäs och Sjöeryd.
Boken finns förvarad på Rödjenäs och är inbunden i halvfranskt band med gårds namnen i guld. Alla fakta är handskrivna av Kate Berg  och i några fall kompetterade eller rättade av Astrid Berg. Förhoppningsvis skall det påbörjade verket uppdateras med vad som skett fram till våra dagar.
För detta arbete efterlyser jag  någon skönskrivande släkting.

Vad jag här vill presentera är ägolängderna för de båda gårdarna samt efterhand mer individuella fakta om enskilda företeelser, personer och familjer.

***********
 Nu början är gjord
att skriva in de släkten gamla
som bott byggt på denna gård
och vars minnen vi försökt att samla
*
För dem som levat här i många år
man undrar om dess öden alla
Om de odlat sin jord både sommar och vår
om de älskat sin skog eller sett furorna falla
 *
Må dessa gamla gårdar trots tidens jäkt
beskyddas väl och gå ferån släkt till släkt
Må tradition och kärlek följa dem som bygga här och bo
Och hålla fast på hemmets frid och ro
 *
 Till min son Nils Richard Berg
 Julen 1938 av
  Din mor
 (Kate Berg f Wetche)

 

ÄGARE
Till
Rödjenäs Sjöeryd Skure

Christer Sjöblad         -- 1621
Christoffer Ribbing 16211636
Lars Jacobsson Björneram 16361659
Pehr Larsson Björneram 16591674
Gustaf Mörner af Tuna 16741705
Gustaf Mörner till Rödjenäs 17051734
Anna Helena von Dreteln 17341752
Carl Gustaf Mörner 17521787
Margareta Fredrica Duse 17871799
Carl Carlsson Gustaf Mörner af Tuna 17991807
Isac Lars Silfversparre 18071819
Gustaf Ehrensvärd 18191827
Otto Magnus Drake 18271837
Carl Johan Fredrik Schmitterlöw 18371866
Fredrik Georg Schmitterlöw 18661879
  Rödjenäs Lantbruks Aktiebolag 18791889
-Friherre Hermelin, Ulfåsa
-Kabinettskammarherre Ribbing, Stockholm
-Hovmarskalk Ribbing, Ulfsnäs
-Greve G. Lagerbjelke
-Major Christer Schmitterlöw
Richard Timoleon Berg 18891895
Johan Ivar Berg 18951918
Sterbhuset Berg 19181921
Nils Richard Berg 19211958
Nils R Berg med sönerna Ivar och Johan 19581964
Sterbhuset Berg 19641965
Ivar Fredrik och Johan Richard Wilhelm Berg 19651992
Nils Peter Wilhelm Berg
Karl  Wilhelm Timoleon Berg
Nils Fredrik Timoleon Berg  1992
   

Ägare
Till
Sjöeryd
 

(kursiv stil avser tillägg av Astrid Berg)
Staffan Håkansson och hans hustru Jönsdotter 1577
(Mats Ulf) Knut Krabbesson (skattehemman) 1586
Peder Jakobsen Till Aggarp och hans dygdesamma
Hustru Elin Svensdotter (skattehemman) 1635
Johan Persson Ståle (frälsegård) 16281638
Göran Patkull född på 1570-talet (frälsegård)             död 1676
Johan Jonsson Duse och Karin Ulff (skattehemman) 1654
Samuel Duse (sätesgård)      (född 1624) 1666     död 1672
Christer Samuel Duse  16721711
Fredrik Duse 17111751