Paintball på gravkullarna 2006-04-29

Sammy Jöhammars 20 år.


Christoffer skjuter ned egen flagga